kontakt

 

Sídlo prevádzky :

Šoltésova 17,

920 01 Hlohovec

 

Sídlo spoločnosti:

Dvorníky 544,

920 56 Dvorníky/Váhom

IČO: 36 741 949
DIČ: 2022325921
DIČ DPH: SK2022325921

Zavolajte nám!

Tel.: 0911 288 832 Mikulek Miroslav st. – konateľ

Tel.: 0907 514 828 Mikulek Miroslav ml. – konateľ

N@píšte nám!

E-mail: mikulek@mikulek.sk